Bli medlem

Att bli medlem i författarsyskonen Anita och Kurts sällskap kostar 150 kronor per år.

Förutom äran att vara medlem i sällskapet får Du minst ett medlemsblad per år.
Medlemsbladet innehåller aktuell information om Anita och Kurt, texter av författarna samt andras texter om författarsyskonen.

Sätt in 150 kronor på PlusGiro 100 44 15–4 om Du vill bli medlem.
Glöm ej att skriva namn och adress.

Vill Du ha ytterligare information innan du slår till, skicka då ett e-brev hit.

Kommentera