Om SSAK

Den 2 maj 2007 beslöts att utvidga KKS Kurt Salomonson Sällskapet, som bildats 19 mars 2002 i Sollentuna, till att också innefatta Kurts syster Anita.
Sällskapets nya namn blev SSAK Salomonson Sällskapet Anita och Kurt.

Skälen till förändringen av sällskapets inriktning var självklara. Att två syskon komna ur enkla förhållanden i en liten by i Västerbotten har blivit framgångsrika författare är unikt. Sällskapet kände därför ett behov av att ge spridning och öka kunskaperna om författarsyskonen som växt upp i Hjoggböle i Skellefteå kommun.

Sällskapets uppgift
Sällskapet har till uppgift att öka och fördjupa kunskapen om och förståelsen för Kurt Salomonsons och Anita Salomonssons författarskap, bidra till spridning av texter om författarsyskonens liv och författarskap samt genom programverksamhet ge offentlighet åt Kurts och Anitas romaner och noveller.

Lämna ett svar