Priser och utmärkelser

  • Arnold Röhrlingstipendiet, 1995
  • Landsbygdens författarstipendier, 1995
  • Olof Högberg plaketten, 2001
  • Landstingets kulturstipendium, sökt, 2002
  • Minervabelöningen, 2002
  • Lars Ahlinstipendiet, 2004
  • Hedersdoktor vid Umeå Universitet, 2005
  • Albert Bonniers stipendium 2007

Kommentera