Kurts bibliografi

.

Antologier

 • Mordleken, 1954, All världens berättare
 • Tryckpunkter, Kort översikt, 1966, Norstedts förlag
 • Litteratur i gymnasiet,Ny i Gruvan, 1967, Natur och Kultur
 • Läsebok för årskurs 9,Överdal, 1968, Akademiförlaget
 • Västerbottensförfattare,Kontraktet, 1971, Författarcentrum Norr
 • 1900-talsberättare,Olycksfall, 1978, Natur och Kultur
 • För fosterlandet, I Järnland, 1990, Carlssons förlag
 • Arbetets ansikten, På fabrikskontoret, 1998, En bok för alla
 • Om orden fattar eld,Kanelsnäckor, 1998, Sollentuna författarsällskap
 • Seklers dagsverken,Tvekampen, 1999, Arbetarskyddsstyrelsen
 • Ordgärningar, Kall natt i Pershyttan, 2000, Sollentuna författarsällskap
 • Slaget vid Rotebro, Ljus på vägen, 2001, Författarsällskapet Stockholm Nord
 • Klänning av salt,Anställningen, 2001, En bok för alla
 • Så såg vi Sverige förändras, Anspråkslös syneförrättning, 2003, Författarsällskapet Stockholm Nord
 • Röster i Västerbotten,Inavel, 2003, En bok för alla
 • På vinst och förlust, I Under-Gunders kölvatten, 2004, Författarsällskapet Nord
 • Livets skiftningar,Melonären, 2006, Författarsällskapet Stockholm Nord
 • Under resans gång, Det stora lappkoket, 2006, Författarsällskapet Stockholm Nord

.

Journalist

 • Norra Västerbotten
 • Arbetaren

Kommentera