Vattenbärerskan, 2007

vattenbarerskanI Västerbottens kustland utspelar sig den sällsamma berättelsen om Lova Leonora. Den handlar om ett fattigsverige som känns oändligt avlägset idag, och om en människa som blev över. Hennes älskade försvann. Hennes bror reste till Amerika. Hon blev kvar.

Nu bor Lova med sin gamla mor och försörjer sig genom att bära vatten åt överheten. Efter moderns död står hon ensam i världen. Hon blir utom sig och låter oregerligheten ta över. När myndigheterna får reda på att hon sover i ett uthus börjar hennes liv som institutionaliserad. Först spärras hon i förtid in på ålderdomshem, därefter sinnessjukhus. Slutligen får hon tuberkulos. Prognosen är inte god, men hon får löfte om förflyttning till Hällnäs sanatorium. Märkligt nog mottar hon nyheten med glädje: ››Hon har fått en sjukdom, hon är en riktig människa.‹‹

Kommentera