Änglabilder, 1994

anglabilderFlickan Beata i Änglabilder är i första skolåren under den ganska korta tid romanen omfattar – de två tre sista åren av andra världskriget. Beata är ett drömskt men samtidigt medvetet barn som också är yngsta syskon i familjen. Hon leker ganska mycket för sig själv. En av hennes lekkamrater är dock en flicka som är krigsbarn från Finland och som bor hos skolläraren i byn.

Handlaren i byn är känd för att ha gjort närmanden mot småflickor och vid ett tillfälle tar han med sig Beata i sin bil under förevändning att han ska ge henne skjuts hem. Beata lyckas ta sig ur bilen och fly undan honom men hon tappar i samband med detta sina änglabilder – sina bokmärken – i bilen. Hon är tillräckligt försigkommen för att gå till handlarens butik och kräva bilderna tillbaka. Då förstår naturligtvis dennes fru att något har hänt. Hon försöker muta Beata till tystnad med nya bokmärken.

Anita Salomonsson har träffsäkert skildrat den karga miljön, de lakoniska människorna och de tidstypiska detaljerna från andra världskrigets Sverige. Änglabilder är en övertygande roman i det lilla formatet.

Lämna ett svar