Sista skiftet, 1967

sista_skiftetI ord och bild berättas här om en gammal hytta och dess slut. Den 28 december 1962 upphörde driften i den trehundraåriga träkolshyttan i Bredsjö, en liten by på gränsen mellan Värmland och Västmanland. Därmed gick en viktig epok i svensk järnhantering i graven. Den kände fotografen Lars Åby kom under en reportageresa genom byn Bredsjö, fascinerades av miljön och kom att stanna hos arbetarna på orten under tre månader, intill den bittra nedläggningen. Kurt Salomonson, känd som en realistisk och kritisk skildrare av modern industriell tillvaro, har tillsammans med Åby redovisat sina intryck från den gamla bruksidyllen i föreliggande rikt illustrerad bok. Läsaren får veta en hel del om brukets intressanta historia, får lyssna till arbetarnas meningsutbyten om driftsnedläggelsen, upplever själva arbetsprocessen och kommer nära livet i byn, som nu är dömt att upphöra.

Sista skiftet belyser inte bara lokaliseringspolitikens och rationaliseringens mänskliga aspekter – den ger också en fin och nyanserad belysning av människor ur en traditionsrik arbetarstam och av en miljö som fängslar, kanske än mer därför att den obönhörligt skall försvinna.

Lämna ett svar