Sveket, 1959

sveket››Sveket – Kurt Salomonsons nya roman – är berättelsen om en modern ung arbetares väg mot mognad: mognad i kärlek och mognad i livskunskap. Den hör idémässigt intimt samman med Mannen utanför, den unge författarens genombrottsroman 1958, och är en lika bred och laddad skildring av livet i ett svenskt industrisamhälle.

Miljön är en norrländsk kuststad. Människorna i berättelsen har alla anknytning till en stor järnindustri i stadens närhet. Med hjälp av en berättelseteknik, där varje detalj och avsnitt inte bara speglar de enskilda människorna och deras konflikter utan också hur den sociala och politiska utvecklingen griper in i vardagslivet och omformar det, ger Kurt Salomonson en dramatisk och representativ skildring av dagens samhälle.

Denna gång är huvudtemat den avvikande människans svårigheter i en värld som inte vill räkna med avvikelser. Bokens titel knyter an till en viss händelse i romanen – en naturaliserad tysk arbetare sviks av både arbetskamrater och företagsledning – men den har också en vidare syftning. Friheten har svikits och blivit en frihet från ansvar. Jämlikheten har svikits och blivit de avundsammas krav att inte någon enda ska ha det bättre. Broderskapet har svikits och blivit normalmänniskans översitteri mot dem som är avvikande.‹‹

Ur bokens baksidestext. Där citeras även Svenska Dagbladets Björn Julén som om Kurt Salomonson skriver:
››— en av de kunnigaste berättarna och den som verkligen lyckats för den svenska sociala romanen vidare på nya och ytterst spännande vägar. —‹‹

Kommentera